Ytterligere elementer i et hypnoseskript (inkl. visualiseringer/metafor/fremtids-scenario/utløsere/lesehastighet/språk)