Tips til hvordan du kan anvende EFT

Her er noen tips for enklere å kunne lykkes med EFT. 

Hvordan sette ord på “problemet”?

Noen ganger vet vi ikke hva årsaken til vårt problem er. Hvordan kan vi da jobbe med det? Vel, EFT er et fantastisk verktøy. Fordelen med denne terapiformen er at for mange problemer trenger du ikke å vite hva roten er, ettersom EFT baseres på at roten er forstyrrelsen/ubalansen i energiflyten i kroppen. 

Da kan vi jobbe med symptomene istedenfor. Hvordan finner jeg ut hva symptomene er? For noen kan det å sette ord på det de føler og/eller det som plager dem være vanskelig. Fordelen med EFT er at du ikke trenger å vite hva roten er (den opprinnelige årsaken), ettersom EFT baseres på at roten er forstyrrelsen/ubalansen i energiflyten i kroppen. Når det er sagt – det er ofte en fordel å vite opprinnelsen til problemet.

Her er noen spørsmål som kan gjøre det enklere å sette ord på det du plages av og ønsker å jobbe med. Dermed blir det også enklere å formulere hensiktsmessige affirmasjoner:

 • Hvordan vet jeg at jeg har dette problemet? F.eks. jeg vet at jeg har flyskrekk fordi hver gang jeg ser for meg at jeg er på et fly eller tenker på å fly, kjenner jeg en klump i brystet. Jeg blir svett og klam i hendene. 
 • Hva ville vært annerledes om dette problemet forsvant? F.eks. jeg hadde merket av problemet forsvant hvis jeg ikke lenger fikk en klump i brystet eller ble klam i hendene av å tenke på å fly. Jeg hadde flydd mer uten å bli redd. 
 • Hvordan ville de rundt deg ha merket at problemet ditt forsvant? F.eks. familien min hadde fått oftere besøk, fordi jeg kunne ha flydd. 
 • Hvilke følelser gir problemet meg? F.eks. redd. Andre følelser en kan kjenne på er f.eks. trist, skam, avsky, glede, frustrasjon. Noen ganger har vi flere følelser samtidig, kanskje til og med motstridende følelser. Om det er vanskelig å identifisere akkurat hvilke følelse(r) du har, kan det hjelpe å stille neste spørsmål. 
 • Hvor i kroppen kjenner jeg “problemet”? F.eks. magen, i brystet, i halsen, i hodet 
 • Hvis vi skulle gi denne følelsen en farge, et navn og eller en fasong , hva ville den vært? F.eks jeg kjenner en spiss, tung, svart, klump i brystet når jeg tenker på at jeg skal fly. 
 • I hvor stor grad plager denne følelsen/problemet deg? Hvor intenst kjennes det fra 0-10, hvor 0 er ingenting og 10 er det verste? Du kan spørre deg selv hvor intens følelsen er akkurat nå når du tenker på problemet, og hvor intens den er når du f.eks. opplever problemet (som hvis du er på en flyplass). 

Testing – Hvordan vite om EFT fungerer?

Når vi benytter EFT kan det være greit å ha en måte å sjekke hvorvidt det du gjør fungerer eller ikke – om du eller den du bruker EFT på opplever bedring. En god måte å sjekke dette på er å bruke en tallskala. Før du begynner på grunnoppskriften, kan du spørre deg selv eller den du hjelper følgende. 

 • På en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte (“kjenner ingenting”/ “plager meg ikke i det hele tatt”) og 10 er det absolutt verste, hvor mye plages du av _______ (problemet)? F.eks. når du tenker på å være i et fly, hvor intens er frykten du kjenner på?

Når du eller den du hjelper har satt et tall på plagen, kan du gå i gang med grunnoppskriften. Etter å ha gått gjennom grunnoppskriften, kan du stille dette spørsmålet på nytt. På denne måten kan du sjekke om det har skjedd en endring i ønsket retning. 

Mange kan bli overrasket over hvor raskt problemets intensitet går fra 10 til 0. For noen kan det ta lenger tid. Det er også normalt. Stort sett ønsker vi å komme ned til minst 2. Å bevege seg fra en 7 til 5 ansees imidlertid også som et positivt skritt i riktig retning. Noe forbedring er med andre ord bedre enn ingen. Og noen ganger tar det rett og slett litt lenger tid.

Testing – edderkoppfobi

I eksempelet vårt med edderkoppfobi, kan du spørre deg selv hvor ubehagelig det er å tenke på den ekle edderkoppen. For å få et mest mulig riktig bilde av dette ubehaget, bør du lukke øynene og forestille deg denne ekle edderkoppen. 

Når du har gjort det kan du spørre deg selv hvor ubehagelig dette var å tenke på – på en skala fra 0 – 10. La oss si at ditt ubehag når du lukket øynene og virkelig forestilte deg den ekle edderkoppen, var på 8. Det neste du så gjøre er naturligvis å begynne å tappe på din edderkoppfobi, som vist i tidligere i dette kapittelet. Når du har tappet noen runder på dette ubehaget, tester du igjen. Du lukker øynene og forestiller deg igjen denne ekle edderkoppen. Du vil høyst sannsynlig oppleve merkbar forskjell.

Hvis ikke – bank en ny runde – eller flere. Dersom du fremdeles ikke merker bedring, kan det tenkes at det er noe annet enn at du synes den ser ekkel ut som er det virkelige problemet, eller at det i tillegg er andre sider ved edderkoppfobien som gir deg ubehag/fobi. Om du eller den du hjelper ikke opplever liten eller ingen bedring etter gjentatte forsøk, kan det hende at det er flere sider ved problemet som trengs å løses opp i. Nedenfor kan du lese om aspekter.

En annen faktor vi har nevnt allerede, som kan hindre forventet fremgang, er det vi forklarte i kapittelet “Vær spesifikk når du kan” – om å være for generell når det gjelder utforming av affirmasjonen. 

Aspekter

I vårt tidligere eksempel med flyskrekk tok vi for oss denne frykten i forhold til at den som hadde flyskrekk ikke hadde kontroll i et fly. Men det kan være andre årsaker til flyskrekken (eller annen fobi/frykt/annet). Det kan til og med hende at det er flere årsaker som til sammen utgjør frykten/fobien/annet. Dette kaller vi for aspekter. For å fjerne en frykt/fobi/annet, må vi jobbe med og fjerne alle aspektene som tilsammen utgjør problemet.

Hva slags problemer fører flyskrekken til? Hva er skummelt med å fly? Mulige andre aspekter kan f.eks. være:

 • høyder er skummelt
 • redd for at flyet skal falle ned 
 • liker ikke å føle at jeg er fanget/innestengt
 • da jeg var 8 år måtte vi nødlande, og det var en kjempeskummel opplevelse
 • jeg blir kvalm og har lett for å kaste opp når det er turbulens
 • jeg er redd for hva som kan skje med barna dersom det skjer noe med meg

Noen ganger kan vi oppleve at vi må jobbe oss gjennom flere aspekter ved et problem, før hovedproblemet forsvinner eller reduseres. I eksemplene over kan det f.eks. hende at vi må ta en runde (eller flere) på selve frykten for høyder, frykten for å miste kontroll, frykten for ulykker, barndomsminnet om nødlandingen osv. for at flyskrekken skal forsvinner. 

Her er forslag til affirmasjoner som dekker punktene ovenfor:

 • Selv om jeg synes høyder er skummelt aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.
 • Selv om jeger redd for at flyet skal falle ned aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.
 • Selv om vi måtte nødlande da jeg var 8 år, og det var kjempeskummelt  aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.
 • Selv om jeg blir kvalm og har lett for å kaste opp når det er turbulens  aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.
 • Selv om jeg er redd for hva som kan skje med barna hvis det skjer noe med meg når jeg flyr, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Ser du mønsteret? 

Fobier (aspekter)

La oss ta for oss det første eksempelet vi var innom – edderkoppfobi. 

Også her kan det være at en fobi mot edderkopper er sammensatt. Her er andre eksempler på frykt pasienter har oppgitt som årsak til sin edderkoppfobi:

 • måten edderkopper beveger seg på er motbydelig
 • jeg får frysninger av de lange, ekle beina
 • de er så uberegnelige – plutselig kan de hoppe på meg

Som i eksempelet med flyskrekk, kan årsaken til din edderkoppfobi bestå av en eller flere aspekter. 

Med utgangspunkt i ovennevnte liste kan vi nå komponere følgende affirmasjoner:

Selv om jeg synes måten edderkopper beveger seg på er motbydelig, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Selv om jeg får frysninger av de lange, ekle beina, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Selv om edderkopper er så uberegnelige – plutselig kan de hoppe på meg, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Når vi er spesifikk, som i eksemplene ovenfor, adresserer vi forstyrrelsene i energi-flyten i kroppen som er relatert til det spesifikke problemet. Noe som betraktelig øker sannsynligheten for å oppnå gode resultater.

Utholdenhet lønner seg

Noen ganger opplever vi resultater med EFT svært raskt. Et klassisk eksempel på et raskt resultat:

En pasient, 25 år, kom til meg (Ronny Hansen) med et problem som hadde skjedd da han var i 6-7-års alderen. Hendelsene han ble utsatt for hadde skjedd over en periode på ca. 1 år, og var svært like. I 17-års alderen  fikk han problemer som en følge av det som skjedde da han var 6-7 år. Han hadde da gått i samtaleterapi i 7 år. Til flere ulike terapeuter. Uten nevneverdige resultater.

Vårt første møte var en dobbeltime. Det vil si at etter en viss kartlegging fikk vi tid til å jobbe med selve problemet hans. I dette tilfelle visste altså pasienten hva årsaken var. 

Da vi var ferdige etter 2 timer uttalte min pasient at han følte seg bedre enn han noen gang hadde gjort siden han var 17 år. Han var svært, svært glad, og overrasket, over hvor bra han følte seg. Om kvelden samme dag ringte faren hans til meg og uttrykte stor begeistring og glede over hvor bra hans sønn følte seg. Og han var overrasket over hvor stor endring sønnen hadde opplevd etter kun 2 timer.

Min pasient kom tilbake for 2 enkelt-timer etter vårt første møte. Jeg har fått bekreftet i ettertid at den enorme endringen han opplevde etter vårt første møte, har vedvart. 

Og dette er ikke et enestående tilfelle. Det som er beskrevet ovenfor skjer med ganske så jevne mellomrom.

Men – noen ganger opplever vi som terapeuter at det tar lenger tid. Som oftest er det da fordi problemet pasienten har kommet for å få hjelpe til er mer sammensatt. Noen ganger kan det være at vi ikke finner ut av årsaken til problemet. Vi kan likevel jobbe med det, og oppnå meget gode resultater. Men det kan også i slike tilfeller ta lenger tid. Noen ganger kan årsaken være at vår(e) affirmasjon(er) ikke treffer godt nok. 

Generaliseringseffekten 

Selv om det å jobbe med flere hendelser som til sammen har skapt et problem kan være nødvendig, er det sjeldent nødvendig å måtte jobbe med alle. Vi vil ikke engang være i stand til å huske alle. Ofte vil en merke at det å jobbe med noen av hendelsene til opphavet av ditt problemet, gjør at dette er nok til å løse problemet for deg.  

Vi belyser dette med et eksempel:

La oss si at du ønsker å styrke ditt selvbilde. Du er opp gjennom årene kanskje blitt utsatt for mye kritikk – 

 • “Du er ikke god nok”
 • “Hvem tror du at du er”
 • “Du er helt håpløs”
 • “Du må ta deg sammen”

  i tillegg kan det være spesifikke hendelser som opp gjennom årene har utløst kritikk mot deg. Det kan også være ansiktsuttrykk eller andre ikke-verbale tilbakemeldinger som har gitt deg denne opplevelsen.

Dette har til sammen, opp gjennom årene, resultert i at du har liten tro på deg selv, og føler deg (kanskje) verdiløs. Noen av disse hendelsene vil du nok huske, men neppe alle. Ved å jobbe med noen av hendelsene som har gitt deg lavt selvbilde, vil dette ha en effekt på hele din opplevelse av lav egenverd. Dette kaller vi for generaliseringseffekten (Gary Craig, EFT Manualen, 6. utgave). Det vil være så mye likhet i måten du har opplevd disse situasjonene på at de du husker, og jobber med (bruker EFT på) har en generaliserende effekt overfor din opplevelse av å føle deg verdiløs, eller har lavt selvbilde. På denne måten kan du oppleve at ditt selvbilde forbedres. Den positive effekten du oppnår ved å jobbe med noen av hendelsene, forflytter seg med andre ord til de andre hendelsene – den generaliseres. Du kan se på dette som en slags dominoeffekt. 

Ikke gå steder hvor du ikke hører hjemme 

En vanlig kritikk av EFT,  er at metoden er så enkel å lære, at klinikere er bekymret for at privatpersoner skal gå løs på problemer som er utenfor deres evne til å løse det på egenhånd (Feinstein, 2019). Uten veiledning og profesjonell hjelp kan det med andre ord  gjøre problemet verre enn før du startet å jobbe med det. Vi ønsker derfor å understreke at EFT for ALLE er beregnet som en selvhjelpsteknikk for mildere problemstillinger,  f.eks. 

 • fobier
 • negative tanker
 • neglebiting
 • styrke selvbilde
 • søtsug
 • ensomhet
 • konsentrasjonsproblemer
 • sorg
 • sjalusi
 • bedre prestasjonsnivå
 • uvaner som neglebiting, plukking
 • ulike typer frykter (f.eks. flyskrekk, frykt for høyder)
 • stressmestring
 • sinnemestring
 • selvtillit
 • sengevæting
 • skolelei
 • motivsjonsforbedring
 • talefrykt/presentasjonsangst
 • m.m. 

Ovennevnte liste er på ingen måte endelig, men gir en god indikasjon på hva som kan jobbes med av de som er uerfaren med EFT. I tillegg kan det være greit å vite at ulike mennesker har ulik oppfatning av hva som er alvorlig. Og noen ganger kan det å jobbe med et problem, utløse et annet. Vi snakker gjerne om en løk – lag på lag. Når et problem er fjernet dukker et annet opp. Et problem som har vært dekket til av problemer du nettopp har jobbet med. Opplever du at det dukker opp dypere problemer når du bruker EFT på deg selv eller dine nærmeste, bør du oppsøke profesjonell hjelp. La oss gjenta overskriften på dette kapittelet: 

“Ikke gå steder hvor du ikke hører hjemme”. 

Selv om enkeltpersoner, uten erfaring og kompetanse, kan risikere å åpne store emosjonelle sår dersom de går løs på problemer av tyngre mentalt opphav, som f.eks. traumatiske opplevelser fra barndommen når de selv benytter EFT, er det vår bestemte oppfatning at EFT fremdeles et nyttig verktøy som bør finnes i alle norske hjem. EFT for ALLE kan sammenliknes med allmenn førstehjelp. Alle bør kunne grunnleggende førstehjelp. En bør også bruke sunn fornuft. Det er mange fysiske plager vi kan lege/lindre ved hjelp av vårt hjemmeapotek. Du kan f.eks. rense og plastre skrubbsår selv. Har du derimot en mistanke om at du har brukket et ben og/eller er usikker på hvordan du skal håndtere en mer alvorlig skade, bør du oppsøke helsevesenet. Dette gjelder også når du benytter EFT.