Øvelse: Skriv reframinger som post-hypnotiske suggesjoner