Øvelse: – arbeide i par/grupper ved hjelp av skriptene som følger med, øve på å sette hverandre i transetilstand