Øvelse 3

Nå skal du selv få komponere både en affirmasjon og tilhørende påminningsfraser i sekvensen. La oss si at du føler deg irritert. Det kan være mange grunner til at vi føler oss irritert. Kanskje har vi nettopp vært i et møte som gikk helt annerledes enn vi håpet på. Kanskje har vi hatt en opphetet diskusjon med en kollega, eller ektefelle. Eller kanskje har du nettopp mottatt en nyhet som opprørte deg, eller du sliter med å løse et problem. 

Affirmasjonen

Nå vet du hvordan affirmasjoner skal komponeres. Standard-frasen er lik uansett:

Selv om jeg ………….. aksepterer jeg meg selv om mine følelser fullt og helt.

La oss si at årsaken til at du er irritert er fordi ditt forslag i møte som nettopp ble avsluttet ble nedstemt. Ok – da må du nå spørre deg selv hva du føler. Hva er det som gjør det irritert? Er du skuffet over at ditt forslag ble nedstemt? Føler du at det er begått en urett mot deg? Føler du deg overkjørtSer du hva du legger inn i affirmasjonen? Fargen ovenfor gir deg et tydelig hint. 

Du må altså spørre deg selv hva det er du føler, eller tenker. Når du setter ord på dette, blir disse ordene en del av affirmasjonen.

Sekvensen

Når du nå skal repetere det som er problemet ditt i sekvensen, kan du se på hvordan vi har komponert ulike påminningsfraser tidligere i kurset. 

Det kan være på sin plass å repetere noe vi nevnte i kapittel 3:

NB! Det er ikke avgjørende at de setningene som er sagt her på de ulike punktene, MÅ sies på nettopp de punktene. De kan stokkes om. Det er heller ikke viktig at det er nettopp de setningene som er vist her, som sies (eksemplene og edderkoppfobi og flyskrekk). Det er opp til deg hva du sier. Men naturligvis må det være en mening med setningene. Du kan komponere dine egne setninger. Forsøk heller, med eksemplene i dette kurset, å få tak i hvilken tilnærming vi bruker. Hva er det som ligger bak? Hva ønsker vi å oppnå i hvert enkelt tilfelle. Vi må naturligvis adressere selve problemet – men vi kan gjerne legge inn “løsninger” eller “nye vinklinger/reframinger” i påminningsfrasene.

I denne øvingen er det snakk om å gjøre noe med at du føler deg irritert. På de første punktene (f.eks. de 2-4 første punktene) kan det derfor være hensiktsmessig å gjenta dette – føler meg irritert. Deretter kan du begynne å legge inn påminningsfraser som:

det er ok å føle meg irritert, dette er ikke verdens undergang, neste gang er det min tur, jeg velger å slappe av, jeg kommer opp med bedre forslag neste gang, jeg føler meg irritert (dette er altså hovedproblemet her, og kan derfor gjentas noen ganger inne i sekvensen) jeg lærer av det jeg gjør, det er trygt å gi slipp på denne irritasjonen, jeg velger å gi slipp på denne irritasjonen, det er best for meg å gi slipp på denne irritasjonen, jeg velger å legge dette tapet bak meg (dersom du opplever det som et tap), jeg er dyktig og lærer hele tiden, jeg er kreativ, jeg velger å ha en positiv holdning, jeg har tro på meg selv, jeg lar meg ikke knekke av å bli nedstemt, jeg har mye ugjort i meg, jeg har tro min evner, jeg er dyktig, jeg velger å ta det med fatning, det er alltid noe å lære, jeg velger å se på det som læring, jeg velger å komme sterkt tilbake …

Du kan være kreativ og komme opp med egne påminningsfraser.

Husk at irritasjonen du føler er det du vil jobbe med. I eksemplene ovenfor ser du at det er mange påminningsfraser som har en positiv vinkling. Det er helt ok. Det primære du jobber med er likevel å fjerne din irritasjon. Derfor må du ha med en del påminningsfraser om dette – og gjerne la de første påminnigsfrasene reflektere nettopp dette. Så kan du gradvis endre fokus over til noe positivt.

Det kan naturligvis være vanskeligere å legge inn positive påminningsfraser når du f.eks. jobber med noe som gjør at du føler deg trist, eller andre negative følelser. Dette er noe du må vurdere selv. Men noen av frasene ovenfor kan du med fordel bruke, også hvis du føler deg trist o.l. F.eks. “det er trygt å gi slipp på denne triste følelsen”.

Vær oppmerksom på at EFT kan ha en betydelig (positivt) effekt. Dersom du f.eks. har mistet noen som står det nær, skal du være varsom med å bruke EFT på “trist” dersom det er for nært opptil ditt tap. Sorg er en naturlig prosess for oss mennesker. Dersom ditt tap imidlertid har skjedd for lenge siden, men du føler at livet ditt har stoppet opp pga dette tapet – da er det helt på sin plass å jobb med det ved å bruke EFT.