Øvelse 2

Vår erfaring er at flere og flere kommer til oss for å bli kvitt negative tanker. Det har vært en tydelig økning i dette de siste 10 årene. EFT er et utmerket verktøy å bruke for å stoppe et negativt tankekjør. 

Affirmasjon

Selv om jeg har disse plagsomme, negative tankene, som er vanskelig å stoppe, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Selv om jeg har disse plagsomme, negative tankene, som surrer rundt i hodet mitt, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Selv om disse negative tankene kommer tilbake igjen og igjen, aksepterer jeg meg selv og mine følelser fullt og helt.

Sekvensen

 1. disse plagsomme, negative tankene som er vanskelige å stoppe (toppen av hodet)
 2. disse plagsomme negative tankene som er vanskelige å stoppe
 3. det er vanskelig å stoppe alle disse negative tankene
 4. disse negative tankene plager meg, jeg er lei av dem
 5. derfor velger jeg å fjerne disse negative tankene
 6. de tjener ingen hensikt for meg
 7. de bare gjør meg sliten og tapper meg for energi
 8. derfor velge jeg å fjerne dem, jeg velger fred i mitt sinn (under armen)
 9. jeg velger et avslappet sinn (toppen av hode)
 10. jeg velger fred i mitt sinn
 11. disse negative tankene tapper meg for energi
 12. jeg velger fredelige tanker som gir meg energi
 13. jeg velger å gi slipp på de negative energitappende tankene
 14. jeg velger fred og ro istedenfor
 15. fred og ro er bra for kroppen min og mitt sinn
 16. jeg velger å fylle tankene mine med fred og ro

Her ser vi igjen eksempel på en del variasjon. I både øvelse 1 og 2 har vi så vidt vært innom det vi kaller for Valg-metoden. I sekvensen legger vi inn en påminningsfrase hvor vi velger et utfall, et ønsker resultat. F.eks. – 

derfor velger jeg å fjerne disse negative tankene

Valg-metoden kan flettes inn i påminningsfraser i mange ulike sammenhenger. Metoden ble introdusert av Dr. Patricia Carrington. Ofte kan den tradisjonelle bekreftelsen føre til tvil og skepsis fra personens side. De føler seg ukomfortable når de sier det. Dette kan begrense fremgangen av terapien. Valgmetoden er en variant der personen som bruker denne metoden identifiserer utfallet de virkelig ønsker å ha for det aktuelle problemet, og deretter setter dette ønskede utfallet i en setning som begynner med ordene: “Jeg velger … ”. Dette er troverdig fordi noen har rett til å ta et valg, og dette er ikke i strid med situasjonen de er i.