Øvelse 1

La oss si at du biter negler og vil slutte med det. Dette er en konkret uvane, og dermed mulig å adressere på en spesifikk måte. Det som kan være en utfordring med denne uvanen er at du antageligvis ikke vet hvorfor du gjør det. Vår erfaring når vi har jobbet med neglebiting er at det begynte for mange år siden, kanskje da pasienten var liten, ofte på grunn av en uro de hadde. Denne uvanen har blitt vedlikeholdt, og sitter vår nevrologi.

Affirmasjonen

Her skal vi gi deg et eksempel på at affirmasjonen kan variere noe:

Selv om jeg har denne unødvendige uvanen med å bite negler, akseptere jeg meg selv og mine følelser fullt og helt     

Selv om jeg har denne uhygieniske uvanen med å bite negler, akseptere jeg meg selv og mine følelser fullt og helt

Selv om jeg har denne unødvendige uvanen med å bite negler, kanskje på grunn av en uro i meg, akseptere jeg meg selv og mine følelser fullt og helt

I den siste affirmasjonen la vi inn to elementer – uvanen og uro. Det går helt fint. Vi har fremdeles fokus på det å bite negler.

Sekvensen kan nå være som vist nedenfor. Vi har her nummerert punktene fra toppen av hodet (1) og ned til under armen (8)

 1. denne uvanen med å bite negler (toppen av hodet)
 2. denne uvanen med å bite negler
 3. som jeg har hatt i så mange år
 4. som jeg ikke trenger å ha lenger
 5. den tjener ingen hensikt for meg
 6. dessuten er denne uvanen svært uhygienisk
 7. forskning forteller at det er like mye bakterier under neglene som det er under et dolokk
 8. jeg ville aldri latt munnen min komme borti undersiden av et dolokk (under armen)

      Ny runde:

 1. for en uhygienisk uvane (toppen av hodet)
 2. jeg velger å gi slipp på denne uhygieniske uvanen
 3. det er trygt for meg å gi slipp på denne uvanen
 4. den tjener ingen hensikt for meg lenger
 5. det er best for meg å gi slipp på denne uhygieniske uvanen
 6. jeg velger å gi slipp på denne uvanen
 7. det er riktig tid for meg nå – og gi slipp på denne uvanen
 8. jeg velger å la kroppen slappe naturlig av (under armen)

Her ser vi at påminningsfrasene i sekvensen varierer ganske mye, bortsett fra de to første, som inneholder litt av affirmasjonen.