Hvorfor energi? Copy

Ifølge Albert Einstein er “ALT ENERGI”. Det vil si at en følelse, et minne, en opplevelse, en tanke, en reaksjon, en handling, en bevegelse, en smerte osv. – alt er energi. Det sirkulerer energi i kroppen vår. Hadde det ikke gjort det ville vi ikke engang vært i live. Med en EEG-maskin kan vi for eksempel måle den elektriske aktiviteten i hjernen vår. Dersom du tar på en varm kokeplate kjenner du umiddelbart smerten, fordi den blir overført elektrisk gjennom nervene til hjernen (Gary Craig, EFT Manualen, 6. utgave). Smerten har samme hastighet som elektrisitet, og det er derfor du kjenner den så fort.

Elektriske beskjeder sendes mellom to celler.
EEG måler den elektriske hjerneaktiviteten vår.

For bedre å forstå vår elektriske natur, kan vi se nærmere på Gary Craigs TV-analog (Gary Craig, EFT Manualen, 6. utgave). For å få klare bilder og lyd på en TV, er det viktig at alt av ledninger/kretser er koblet i riktig og uten brudd, slik at strømmen flyter gjennom teknologien. Hvis en ledning er koblet i feil eller det f.eks. oppstått brudd på en ledning – vil det oppstå en forstyrrelse i flyten av elektrisitet (energi). Dermed vil vi ikke få et klart bilde på TV-en. Om TV-en ikke er koblet i strøm, vil den ikke engang kunne skrus på. Vi mennesker fungerer på en liknende måte, vi er bare litt mer komplekse. Elektriske beskjeder (energi) flyter konstant gjennom kroppen vår mellom nervecellene våre og informerer oss om hva som foregår. 

Når et ubehagelig minne dukker opp, vil dette forstyrre energiflyten i kroppen vår, som igjen vil gi oss en ubehagelig følelse. Altså er det den forstyrrede energiflyten som er årsaken til våre ubehagelig følelser, ikke minne i seg selv.

Energiforstyrrelser

EFT er basert på den samme teorien om energimeridianer som tradisjonell kinesisk medisin, blant annet akupunktur. Teorien går ut på at vi har 12 hovedmeridianer (energibaner) i kroppen, som er knyttet til hvert sitt organ. Sammen danner disse meridianene et nettverk av energibaner som frakter livsenergi (chi). Energimeridianene kan på en måte sammenliknes med blodårer. På bildet under ser du de ulike energibanene og punktene illustrert.

Når energien i kroppen sirkulerer som den skal, fungerer kroppen vår bra, og vi føler oss vel. Dukker det derimot opp en eller annen negativ tanke/følelse, vil dette påvirke energisirkulasjonen – fordi det oppstår en forstyrrelse i kroppens energiflyt. Dette resulterer i at vi f.eks. føler oss nedstemt, sint, stresset osv. Kroppen vår har nå en energisk ubalanse eller forstyrrelse. Når vi så banker på bestemte meridianpunkter (punkter langs kroppens energibaner) på kroppen, vil det bidra til å gjenopprette riktig energiflyt i kroppen – og den negative følelsen vi hadde som følge av denne energiforstyrrelsen dempes eller forsvinner.

Det er imidlertid ikke bare negative tanker/følelser vi kan fjerne med EFT. Ulike uvaner/vaner, negative reaksjonsmønstre, uønskede måter vi tolker ting på, uheldige måter vi håndterer situasjoner på, negative måter vi håndterer mennesker på osv. kan også fjernes ved å gjenopprette energiflyt i kroppen som er relatert til forannevnte.