Hva kan EFT brukes til? Copy Copy

EFT kan brukes til svært mange ulike problemer/utfordringer. Her er noen eksempler:

 • frykt og fobier
 • eksamensstress/frykt
 • ensomhet
 • prestasjonsforbedring
 • talefrykt
 • neglebiting
 • sinnemestring
 • traumatiske minner / opplevelser (men ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • bekymring
 • allergier (noen allergier er faktisk mentalt forankret)
 • negative tankemønstre
 • stress
 • depresjon/angst (igjen – ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • sorg/tap
 • avhengighet (ikke psykologiske)
 • dårlig selvbilde
 • søtsug
 • fysiske plager/smertelindring (men husk at smerte er et signal fra kroppen om at noe er galt, og må derfor utredes før du forsøker å fjerne den)
 • spiseuvaner
 • vektutfordringer (dette er ofte et sammensatt tema, og EFT for ALLE kan være for liten bakgrunn til at du klarer å gjøre noe med det)
 • og mye annet