Hva bør EFT ikke brukes på av ufaglærte Copy Copy

Selv om EFT kan brukes på svært, svært mye, og det er en skånsom terapiform, skal man likevel utvise forsiktighet. Med mindre du har formelle kvalifikasjoner bør du IKKE bruke EFT på:

  • (tøffe) traumatiske hendelser *
  • psykotiske tilstander
  • personlighetsforstyrrelser
  • suicidale tilstander
  • generelt ikke psykiatriske eller medisinske diagnoser

Er du i tvil, kontakt din fastlege.