• Hjernebølger – hvorfor de er viktige å vite om for hypnose og for riene (hvilke deler av fødselen som korresponderer med ulike hjernebølger)