Gå gjennom skript som tilbys og forskjellige bruksområder