Forutsetninger ved hypnobirthing – diskuter i grupper