Energipsykologi

EFT er den mest utbredte terapiformen innen energipsykologi (Nelms & Castel, 2016, s. 416). Kort fortalt er energipsykologi en fagdisiplin som er opptatt av hvordan tanker, følelser, sanseinntrykk, atferd og kjente biologiske energisystemer i kroppen gjensidig påvirker hverandre. Sammenhengen mellom kropp og sinn, deriblant hvordan vår mentale og fysiske helse påvirker hverandre er også sentralt innen energipsykologi (Association for Comprehensive Energy Psychology, 2016). Ettersom EFT har sitt utspring i energipsykologi, bygger også denne teknikken på teorien om at vår fysiske og psykiske helse henger sammen.