Emosjonell frihet Copy

Ifølge Gary Craig, handler emosjonell frihet om friheten til «å blomstre og heve deg over de bortgjemte hindringene som hindrer deg i å yte optimalt». EFT har til hensikt å gi deg emosjonell frihet fra negative følelser, deriblant friheten fra flere år med dårlig selvfølelse, sorg over tap i livet, vonde minner om traumatiske livshendelser og bekymringer. 

Emosjonell frihet kan også handle om:

  • Friheten til å være seg selv
  • Friheten til å akseptere seg selv
  • Friheten til å leve det livet man ønsker
  • Friheten til å føle seg verdifull
  • Friheten til å føle det man vil

Tid for refleksjon
Hva er emosjonell frihet for deg?

Litt om negative følelser og deres funksjon
I likhet med smerte, er ikke negative følelser negative i seg selv. De har alle en funksjon og et mål om å fortelle deg at noe er galt, enten mentalt eller fysisk. En måte å se det på er å tolke negative følelser som en læremester (et signal) – en læremester som forsøker å veilede deg i riktig retning. De skadelige effektene av negative følelser, oppstår imidlertid når vi ikke vet hvordan vi skal håndtere disse følelsene. Som mennesker kan vi for eksempel ha en tendens til å undertrykke og eller tviholde på negative følelser, både bevisst og ubevisst. I stedet for å lytte til hva de prøver å fortelle oss – lære – og foreta en endring, kan vi fort ende opp med å ignorere, holde fast ved og/eller  til og med gi næring til negative følelser. Det er i slike tilfeller negative følelser blir et problem, ettersom de saboterer mer enn de hjelper. EFT er en god metode til å frigjøre oss fra disse negative sirklene og følelsene som ikke lenger tjener en hensikt for oss.