1 of 2

Diverse fraser som kan brukes i sekvensen (EFT)

Når vi gjør EFT er det et viktig element å ha fokus på problemet – slik at vi får frem forstyrrelser/blokkeringer i energiflyten. Hva vi sier avhenger naturligvis av hva problemet er.

Vi kan imidlertid også si positive påminningsfraser i sekvensen. Eller fraser som bidrar til å “gi slipp” på problemet. Nedenfor ser du noen eksempler på slike fraser.