100% overhaling Copy Copy

En av forskjellene på EFT og TFT er at når vi bruker EFT banker vi på “alle” punktene. Når vi bruker EFT benytter vi i dette kurset 8 punkter (senere kommer det flere punkter). Den opprinnelige bruken av TFT benyttet typisk 3-4 punkter, avhengig av hva problemet er.

EFT har her to fordeler. 

  1. Dersom vi skal jobbe med ulike problemer er det enklere å bruke EFT – fordi du slipper å huske på hvilke punkter som gjelder for fobi, for traume, allergi, angst eller andre utfordringer du ønsker å jobbe med. Du bruker alle punktene hele tiden. 
  2. Noen ganger viser det seg at årsaken til et problem ikke er det vi tror. Det kan være sekundære gevinst(er) involvert i ditt problem, altså at vi bevisst eller ubevisst opprettholder problemer fordi det gir oss fordeler. En slik fordel kan for eksempel være at vi får mer oppmerksomhet. Det kan hende at problemet du ønsker å jobbe med ikke har den opprinnelsen du tror det har. Rett og slett at årsaken kommer som en konsekvens av et annet problem du har, men som du kanskje ikke engang er klar over. Og dermed treffer du dårlig hvis du banker på punkter knyttet til “problem”, mens årsaken til det du ønsker å jobbe med har en annen opprinnelse.

EFT benytter det vi kan kalle for “full overhaling”. Altså vi benytter i de aller fleste tilfeller alle punktene. Som Gary Craig sier, skal du for eksempel fikse en TV men ikke vet hvilke ledninger/krets eller hva i TV-en som er ødelagt, er det sikreste og ofte enkleste å skifte ut alt – med mindre du har en ekspert som kan identifisere problemet.  

Selv om vi bruker alle punktene er EFT en rask tilnærming. Å banke en runde gjennom alle punktene tar 1-2 minutter. Dermed ser du at det er unødvendig å ha fokus på å finne ut hvilke punkter man skal banke på, bare for å spare noen sekunder. Du må dessuten lære en spesiell teknikk dersom du skal finne ut hvilke punkter som skal brukes. En teknikk som for mange kan virke komplisert.

Altså – EFT er meget enkelt å lære. Men det krever naturligvis mer kunnskap enn det du lærer på dette grunnkurset, og en god del erfaring, dersom det skal brukes på mer kompliserte utfordringer. 

Vi oppfordrer alle til å vise varsomhet. Er du i tvil, så kontakt en erfaren EFT terapeut og/eller din fastlege. Som nevnt tidligere:

Ikke gå steder du ikke hører hjemme