Prøve-eksamen

Forklaring: Prøve-eksamen summerer kun de oppgavene som er multipple choice. Denne prøve-eksamen kan du gjøre om igjen så mange ganger du vil, og bruke så lang tid du vil. Dette kan du ikke på eksamen 18. februar. Der har du tre timer på deg, men du kan manøvrere deg frem og tilbake i spørsmålene så mye du vil inntil kl 13.
Omfanget av oppgavene på denne prøve-eksamen anslås til å skulle besvares i løpet av ca. 1 time 20 minutter. Tallet til høyre, over selve oppgaven forteller hvor mange poeng (max) du kan oppnå på det aktuelle spørsmålet / oppgaven. Jo høyere poengsum, jo mer forventes det at du svarer. Les spørsmålet / oppgaven nøye, slik at du forstår hva det spørres om.