kr2,990.00

Kursinformasjon:

Forkunnskaper: Ingen ​ 
Foreleser: Rein Austdal


Om kurset

Online gjennomføring
Dato: 20. – 21. mars
Klokkeslett: 10-18 begge dager
Pris: kr. 2990

Bekymret for moms-tillegget på alternativ behandling fra 2021?
Lær hvordan du kan legge om virksomheten og kvalifisere for fortsatt momsfri drift.

Som du sikkert kjenner til ble det innført moms på alternativ behandling fra 1. januar 2021. Politikerne har ikke forstått hvor viktig det er å ha alternative behandlingstilbud til de som trenger hjelp. Pasienter og alternative terapeuter straffes.

Her er løsningen for deg som vil praktisere som terapeut, men fortsatt være en momsfri utøver. Det er ikke nok å gjøre som tidligere, men kalle det undervisning. Dette er useriøst. Bransjen vår er tjent med å følge regelverket, slik at vi oppfattes som de seriøse terapeutene vi er. Du må gjøre noen konkrete endringer ved gjennomføring av din hjelp til dine pasienter. Det du trenger å gjøre for å kunne operere som momsfri aktør lærer du på dette kurset – og da har du ditt på det tørre. 

Introduksjon til Selvutviklingspedagogikk INT-SUPED-01


Driver du virksomhet som primært innebærer arbeid med menneskesinnet, bevissthet, kognitive og emosjonelle prosesser og deres innvirkning på helse og livsmestring?

Fra januar 2021 innføres moms på alternativ behandling, veiledning og terapiformer som er plassert innenfor helsesegmentet. For mange vil dette medføre at prisene på tilbudet må settes opp tilsvarende om inntektsnivået skal bevares. Mange bekymrer seg for at en prisstigning på hele 25 % vil ha en negativ, avskrekkende effekt på kundegrunnlag og markedsplassering. 

Dette spesialkurset gjør at du kan fortsette å praktisere som momsfri utøver. I kurset lærer du hva du trenger for å kunne bruke din nåværende fagutdanning og kompetanse, din nåværende erfaring og praksis, innenfor en kvalifisert, momsfri undervisningsramme i 2021.

Viktig å gjøre rett ved omdannelse – seriøsitet og trygghet

Alternativ-bransjen har i visse kretser et frynsete rykte, fordi det finnes useriøse aktører. Slike aktører vil kanskje tenke at det er nok å kalle det for undervisning, istedenfor behandling, for å slippe moms. Dette er naturligvis ikke riktig.

En slik overfladisk endring er useriøs, og vil bidra til å sette bransjens seriøse utøvere i et dårlig lys. Dersom du vil sikre at du oppfattes som seriøs, bør du skaffe deg kunnskap som gjør at du kan forholde deg til de lover, regler og kriterier som gjelder ved omdannelse. Og det er nettopp det du blir i stand til å gjøre, med kunnskapen fra dette kurset.

Det er viktig å ikke trå feil og forsøke å ta snarveier som straffes økonomisk og rammer ditt omdømme.

Du kan sikre en trygg og kvalifisert overgang gjennom å tilegne deg kunnskap om påkrevde tiltak, og få en innføring i fagfeltet selvutviklingsundervisning i en organisert og tilpasset form. Dette spesialkurset er for deg som vil gjøre omdannelsen på en seriøs måte, og ønsker et riktig fundament å drive din virksomhet videre på.

Spesialkurs i samarbeid mellom Hypnoseakademiet og Intuitio

Hypnoseakademiet / EFT Akademiet har inngått et samarbeid med Rein Austdal og Intuitio og tilbyr et nytt og tilpasset spesialkurs med introduksjon til selvutviklingsundervisning og en omstilling som gir deg et momsfritt alternativ. Spesialkurset tilbys kun herfra.

Kursets innhold

Rein Austdal gir deg i kurset en introduksjon til selvutviklingspedagogikkens prinsipper og fagspråk. Du får innføring i undervisningsformer med konkrete eksempler, oppskrifter og maler. Du lærer å tilpasse og ta i bruk undervisningsfeltets metode og fagspråk knyttet til ditt eksisterende fagområde som terapeut.

  • Innføring i undervisningssektorens lov- og regelverk som berører virksomheten
  • Innføring i pedagogiske prinsipper, didaktikk, begreper og definisjoner.
  • Innføring i selvutviklingspedagogikk spesielt utarbeidet for omstilling fra terapi, behandling og veiledning til undervisningsfeltet. 
  • Dialog, diskusjon i plenum og faggrupper for å trene på og forankre selvutviklingspedagogisk tankegang og praksis.
  • Opplæring i å sette opp undervisningspakker med forberedelse og oppfølging etter gjeldende kriterier.  
  • Oppskrift for å omregistrere virksomheten i Brønnøysund på lovlig og riktig måte.
  • Informasjon om regnskapstekniske omstillinger som gjelder undervisning.
  • Råd om oppdatering av innhold på nettsider, plattformer og i reklame/annonsering.