G1 Utdanning hypnoterapi

kr7,900.00kr49,800.00

Produktnummer: I/A Kategori:

Kurssted velges ved utsjekk.

Kursinformasjon:

Forkunnskaper: Ingen
Pris: kr. 49.800,- (inkl. depositum)
Depositum: kr. 7.900,-

Ved påmelding kan du velge mellom å betale depositum eller hele studieavgiften. Velger du depositum vil du motta en faktura på det resterende beløpet ca. 3 uker før kursstart. Du kan også velge rente -og gebyrfri avbetaling (hele studieavgiften må være betalt innen studiets slutt).  


Om utdanningen

Varighet: Utdanningen består av i alt 6 helgemoduler over 2 semester + webinarer mellom modulene – og avsluttes med en skriftlig 3-timers eksamen.
Tidspunkt: Fredager/Lørdager 10:00 – 18:00, Søndager 10:00 – 16:00 (søndag siste samling: kl 10. – 13).
Webinarer: Disse vises live, og lagres slik at de kan bli sett i ettertid. Gjennomføres vanligvis tirsdag kl 18 – 19.

Datoer/adresse:

Oslo:

FULLTEGNET – 18 år på rad (2006 – 2023)

Ledige plasser høst 2024

Startdato: 27. september 2024
Samlinger 2024: 18. – 20. okt/ 15. – 17. nov / 6.–8. desember
Samlinger 2025: 31– 2. feb / 21.–23. feb / 4. – 6.apr
Adresse: Metis Privatistskole, Grensen 13, 0159 Oslo.

OBS! Helg nr 2, 3, 5 og 7 (uthevet ovenfor) gjennomføres online.

Hva er inkludert i utdanningen

 • 7 helgemoduler
 • Webinarer mellom modulene
 • Digital tilgang til alt kursmateriell + bonusmateriell
 • Vi benytter de beste forelesere i ulike fag
 • Medlem i lukket Facebook gruppe hvor du kan stille spørsmål, dele erfaringer
 • Nasjonal og internasjonal godkjenning
 • Enkel servering i pausene
 • Alt nødvendig kursmateriell (på norsk)
 • 4 kursbevis og 1 diplom
 • Eksamen
 • Tilgang til rabattert ressursmateriell spesielt utviklet for hypnoterapeuter
 • Hypnoseakademiets studieveiledning (hefte)
 • Hypnoseakademiets notatbok (100 sider) 

Norge trenger uten tvil flere faglig dyktige og kvalifiserte hypnoterapeuter. Nå har du sjansen til å utdanne deg som godkjent hypnoterapeut med landets ledende aktør på slik utdanning.

Vi har hatt fulltegnede klasser i 16 år på rad, så vær tidlig ute slik at du ikke går glipp av denne sjansen. Er det din tur i år? Datoer for de ulike samlingene finner du ovenfor eller på påmeldingssiden.

Vår utdanning har vært godkjent av Helsedirektoratet siden 2012. I tillegg har den vært godkjent av American Board of Hypnotherapy siden 2006. Gjennom vår lange fartstid har både leger, psykologer, tannleger, lærere, næringslivsledere, sykepleiere og mange, mange personer fra flere ulike yrker gjennomført vår utdanning.

Studiets oppbygging

 

Utdanningen består av i alt 6 moduler + webinarer mellom samlingene – og avsluttes med en skriftlig 3-timers eksamen. Datoer for de ulike samlingene finner du på påmeldingssiden.

Etter fullført program kan du praktisere som både hypnoterapeut og EFT terapeut. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Etter endt utdanning kan du bygge på med et eget Masterprogram eller med spesialkurs innenfor spesifikke områder.

Hvordan vårt ubevisste sinn virker står meget sentralt i utdanningen. Denne kunnskapen er, ifølge Ronny Hansen (hovedlærer på utdanningen), noe av det absolutt viktigste vi kan ha kunnskaper om. Kunnskapen kan du benytte både som terapeut og/eller til personlig utvikling.

Hypnoterapi er et meget kraftig verktøy for å hjelpe mennesker til å oppnå ønskede endringer i livet. Det er vårt ubevisste sinn som blokkerer for endringer vi ikke klarer å oppnå. Har du kunnskap om hvordan vårt ubevisste sinn virker, vil du enklere kunne «programmere» denne delen av sinnet til å ville det samme som fornuften din. Eksempler på dette er: Du vil ned i vekt, med får det ikke til – du ønsker å bli røykfri, men fortsetter likevel – du ønsker å kunne snakke foran en forsamling, men noe holder deg tilbake – du opplever angst, men vet at det det ikke (lenger) er grunnlag for angsten – osv. Listen er lang og vårt ubevisste sinn må læres det som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle for at sinnet skal gi slipp på tilstanden/problemet.

1. semester

Forelesere: Ronny Hansen, Dr. med. Holger Ahlsdorff, Andrew Newton, Michael Yapko PhD, Roy Hunter, psykolog Thea Jordan

Modul 1

Allerede her får du inngående kunnskaper om hvordan vårt ubevisste sinn virker, og hvordan hypnoterapi gjennomføres.

Modulen består av forelesninger, demonstrasjoner og praksis.

Du vil allerede i denne modulen få praktisere hypnoterapi på dine medstudenter.

Modul 2
(online)

I denne modulen bygges det videre på det du lærte på modul 1. I tillegg ser vi nærmere på språkbruk og ulike måter å påvirke sinnet på. Fredagen på denne samlingen vil i sin helhet være dedikert EFT nivå 1.

Etter denne modulen vil du kunne ta imot dine første pasienter på røykeslutt.

Modul 3

I modul 3 av utdanningen får vi besøk av gjesteforeleser Andrew Newton, en av verdens fremste og mest erfarne hypnoterapeuter. Og legen Holger Ahlsdorff, som har mange års klinisk erfaring med hypnoterapi.

I denne modulen lærer du teknikker for ulike behandlinger – bl.a. smertehåndtering og fobier. Her får du muligheten til å lytte og lære av Paul McKennas lærer. Du lærer bl.a. å anvende metaforer og selvhynose.

Faginnhold 1. semester

Etikk

Etikk går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Nyere forskning viser at forholdet mellom terapeut og pasient er meget viktig for utfallet av terapien. Kursdeltakerne vil her lære om ulike fagetiske problemstillinger, samt sammenhengen mellom faglige, etiske og juridiske vurderinger.

Evidensbasert klinisk hypnose

Du vil få en innføring og oppsummering av historien til klinisk hypnose og emosjonelle frigjøringsteknikker, samt forskningen som er gjort på disse områdene. Ettersom Hypnoseakademiet ser verdien av evidensbasert praksis, vil du også lære hva evidensbasert praksis innebærer. Du vil i tillegg bli opplært i vitenskapelig tenking slik at du selv kan vurdere og holde deg oppdatert innen forskning.

Induksjoner/fordypning

Dette er det vi begynner selve hypnosedelen med, vi induserer transe. På denne måten gjør vi pasienten mer mottakelig for terapien. I løpet av grunnutdanning vil du lære flere ulike typer induksjoner/fordypninger

Placebo

Vi går grundig gjennom effekten av placebo, forskningen på denne effekten og hvordan dette utnyttes optimalt for å hjelpe pasienten til enda bedre utbytte av terapien.

Biologi ved endringsprosesser

Hva må skje i vår kropp/hjerne for at vi skal oppnå endringer vi ikke får til på egenhånd. Hva skal til for å lære vårt sinn emosjonelt hvordan vi ønsker at vår pasients fremtid skal være? Hvordan kan vi endre pasientens sinn og nevrologi til å passe med den fremtidige virkeligheten han/hun ønsker? Forskning på sammenhengen mellom kropp og sinn vil vektlegges her.

Strategier for å takle vanskelig situasjoner

Du lærer en rekke ulike tilnærminger for å håndtere utfordrende situasjoner/tider. Det er viktig at du har god kjennskap til dette når du skal hjelpe dine pasienter (eller deg selv). Dette bidrar til bedre helse, både mentalt og fysisk.

Kommunikasjon mellom terapeut og pasient

Ulike måter å kommunisere på har ulike kvaliteter og muligheter for hvordan en pasient responderer på den informasjonen og de perspektiver terapeuten formidler til vedkommende. Det er viktig å bruke riktig kommunikasjonsform i forhold til den pasienten som er kommet for å få hjelp, både gjennom samtale-basert kommunikasjon og via hypnoterapi.

Rollen som terapeut – den terapeutiske alliansen

Senere forskning konkluderer med at forholdet mellom terapeut og pasient er viktigere enn man tidligere antok. Vi tar for oss forskjellige sider av terapeutrollen og anbefaler hva man kan, og bør gjøre for å fylle rollen på best mulig måte. Slik vil mulighetene øke for å oppnå det klienten og terapeuten ønsker med terapien.

Rapport

En god rapport vil i mange tilfeller være avgjørende for at pasienten skal ha tillit til deg som terapeut. Som en del av grunnutdanningen lærer du hvordan du bygger opp en god rapport.

Psykologisk reversering

Alle mennesker er fra tid til annen psykologisk reversert. Dette innebærer at mentale behandlingsmetoder vil ha liten eller ingen utbytte. For å få disse til å virke må vi derfor «rydde vekk» den psykologiske reverseringen. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære hvordan man gjør dette.

Effektivt språkbruk

Ettersom vårt ubevisste sinn, som ikke styres av fornuft eller logikk, kan oppfatte virkeligheten annerledes enn vårt bevisste sinn (fornuften), er språkbruk et viktig element. For å oppnå ønskede endringer gjennom hypnoterapi må vi oppnå kontakt med det ubevisste sinnet – riktig språkbruk er et av virkemidlene for å oppnå dette.

EFT nivå 1

EFT er verdens meste utbredte energipsykologiske terapiform. Alt handler til syvende og sist om energi. Ved å gjenopprette normal energi-sirkulasjon i kroppen kan fobier, diverse angst og mye annet reduseres/fjernes. Vi kan oppnå bedre selvtillit, et mer balansert forhold til våre omgivelser, takle stress på en betydelig bedre måte – og mye, mye annet.

Påvirkning i den kliniske kontekst

Det er ulike aspekter i forhold til dynamikken omkring mellommenneskelig påvirkning, og som er relevant i den kliniske konteksten generelt, og for bruk av hypnoterapi spesielt. Dette ser vi nærmere på i løpet av 1. semester.

Hvordan strukturere og gjennomføre en vellykket behandling

Du lærer hvordan du strukturerer intervensjonen på en måte som øker sannsynligheten for et vellykket resultat. Du lærer hvilke faktorer som er viktige i forhold til å oppnå suksess med din pasient. Og fornøyde pasienter er din beste reklame.

2. semester

Forelesere: Ronny Hansen, EFT Master Tania Prince, Sheila Granger

Modul 4

(online)

Denne helgen løftes din EFT kompetanse opp til et nytt nivå. Du er i stand til å hjelpe mennesker med mange ulike problemer/utfordringer når du har EFT nivå 2 bak deg.

Når du har gjennomført denne helgen (med bestått eksamen på modul 6) kan du praktisere som EFT terapeut.

Modul 5

Denne helgen skal du jobbe med reelle pasienter. Du går gjennom inntaksprosessen og kartlegging.
 
Du benytter teknikker/tilnærminger du har lært for å gjennomføre selve behandlingen for det pasienten har kommet for å få hjelp til. Med slik praksis bak deg får du den nødvendige tryggheten du trenger når du skal ta imot dine første pasienter. Flere av studenetne har allerede har pasienter når vi er kommet til dette stadiet i utdanningen.

Modul 6
(online)

Fredagen på modul 6 er i sin helhet dedikert til hypnoterapi og vektreduksjon. Ulike tilnærminger gjennomgås i forhold til hvordan vektrelaterte utfordringer kan behandles.

Kurset avsluttes med verdifull og nyttig repetisjon.

På søndag er det en 3 timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som gjennomføres på vår nye e-læringsportal. Med bestått eksamen er du hypnoterapeut og EFT terapeut.

Faginnhold 2. semester

Selvhypnose

Du vil som en del av grunnutdanningen få opplæring i en effektiv teknikk for selvhypnose. Denne kan du benytte selv for egen utvikling eller lære videre til dine klienter.

Suggesjoner

Suggesjoner benyttes for å oppnå endringer i den ubevisste delen av sinnet. Det finnes mange forskjellige suggesjoner, vi lærer deg disse og gir deg kunnskap om hvilke du skal bruke i ulike sammenhenger.

Hvordan kan vi bruke hypnoterapi for å styrke vårt immunforsvar

Dette er naturligvis interessant for både terapeut og klient. Hvordan kan vi benytte hypnoterapi til å opprettholde homeostase. Vi ser nærmere på dette, som er et godt eksempel på «mind over matter». Forskning på sammenhengen mellom kropp og sinn vil også vektlegges her.

Metaforer/analogier

Dette er fantastiske måter å få det ubevisste sinnet til å forstå ting på en ny måte, eller til å «gå forbi» ubevisst, eller bevisst, motstand og ta til seg ny læring.

Reframing (se ting i nytt lys)

Enhver dyktig terapeut har evnen til å gi klientene sine aha-opplevelser. Dette gjøres gjennom å få klienten til å se ting i et nytt lys. På denne måten hjelper terapeuten klienten til å ta styring over sitt emosjonelle kontrollpanel og derigjennom løsrive klienten fra rigide, negative tankemønstre. Først da kan nye, fleksible holdninger etableres.

Hvordan etablere og drive en vellykket praksis

I tillegg til at vi lærer bort kunnskapen om hvordan du blir en dyktig terapeut, hjelper vi deg også med hvordan du skal etablere din egen praksis. Temaer her vil være drift av praksisen, markedsføring for å få klienter m.m.

EFT (Emotional Freedom Techniques) nivå 2

Årsaken til at vi inkluderer EFT nivå 2 i vår utdanning er fordi vi vet av lang erfaring at en hypnoterapeut som behersker begge disse terapiformene (hypnoterapi og EFT) ofte oppnår enda bedre resultater med sine pasienter (eller på seg selv), i tillegg til å kunne jobbe med enda flere ulike problemstillinger.

Med EFT nivå 2 bak deg, kan du praktisere som EFT terapeut, i tillegg til hypnoterapeut (naturligvis med bestått eksamen). Det kan benyttes på utrolig mange ulike utfordringer.

Mer om smertebehandling

På dette semesteret går vi mer inn i smerteproblematikken. Vi ser bl.a. på sammenhengen mellom kropp og sinn. Kan mentale tilstander forårsake smerter? Kan vi tenke på oss smerter? Hypnose og EFT i medisinsk behandling av smerter.

Finne årsaken til problemet/identifisering av problemet

Det gir ofte bedre, og raskere, resultater dersom vi kjenner til den opprinnelige årsaken til problemet. Noen ganger er det virkelig problemet/årsaken skjult, og befinner seg under (lag av) andre problemer.

Online behandling

Det er mulig å gjennomføre behandling online. Dermed kan du ta imot pasienter som er bosatt i andre deler av landet. Faktisk i andre land også. Det er imidlertid noen viktige aspekter å ta hensyn til dersom vi velger å utføre behandling over nett.

Hva du lærer

 

Dette er noe av det du kan behandle deg selv eller dine pasienter med:

 • Vektreduksjon. Denne modulen er såpass omfattende at du får eget separat kursbevis.
 • Smertelindring
 • Røykeslutt. Her benyttes behandlingsmetoden VitaKoden – kursholder Ronny Hansen har gitt ut boken “Røykfri NÅ!” som beskriver denne tilnærmingen til å være varig røykfri. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære en fullstendig ferdig mal for hvordan dette utføres, til bruk for egne klienter. Denne modulen inkluderer også et separat kursbevis.
 • Frykt og fobier
 • Bedre selvtillit
 • Stressmestring
 • Bekymring/angst
 • Smertehåndtering
 • Depresjon
 • Søvnmestring
 • Allergier
 • Post Traumatisk Stress Syndrom
 • Personlig utvikling
 • Traumatiske opplevelser
 • Avhengighetsmønstre
 • og mye annet.
Velg betaling

Depositum + restbeløp, Depositum + avdrag, Full sum