kr4,900.00kr43,800.00
Nullstill

Kursinformasjon:

Forkunnskaper: Ingen
Pris: kr. 43.800,- (Ink. depositum)
Depositum: 4.900,-

Ved påmelding kan du velge mellom å betale depositum eller hele studieavgiften. Velger du depositum vil du motta en faktura på det resterende beløpet ca. 2 uker før kursstart, eller du kan dele restbeløpet opp i 6 avdrag, totalpris blir da 45.800,- (inkl. depositum).


Om utdanningen

Varighet: Utdanningen består av i alt 6 helgesamlinger over 2 semester + webinarer mellom samlingene – og avsluttes med en skriftlig 3-timers eksamen.
Tidspunkt: Fredager/Lørdager 10:00 – 18:00, Søndager 10:00 – 16:00
Webinarer: Disse vises live, og lagres slik at de kan bli sett i ettertid.

Datoer:
Startdato: 23. oktober 2020
1. semester: 23.–25. okt / 13.–15. nov / 4.–6. des
2. semester: 15.–17. jan / 12.–14. feb / 12.–14. mar
Adresse: OBS! Ny adresse –  moderne lokaler sentralt i Oslo, med plass til flere studenter: Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo
OBS! Helg nr 2 og nr. 6 (uthevet ovenfor) gjennomføres online via vår nye E-læringsplattform.

Dersom regjeringen mot formodning må stramme inn igjen tiltakene i høst, kan det tenkes at vi må redusere antall deltakere i klassen som et smitteverntiltak. Dermed vil påmeldinger «først til mølla» gjelde.

Hva er inkludert i utdanningen

 • 6 helgesamlinger
 • Webinarer mellom samlingene
 • Digital tilgang til alt kursmateriell + bonusmateriell
 • Vi benytter de beste forelesere i ulike fag
 • Medlem i lukket Facebook gruppe hvor du kan stille spørsmål, dele erfaringer
 • Enkel servering i pausene
 • Alt nødvendig kursmateriell (på norsk)
 • 4 kursbevis og 1 diplom
 • Eksamen
 • Tilgang til rabattert ressursmateriell spesielt utviklet for hypnoterapeuter
 • Hypnoseakademiets studieveiledning (hefte)
 • Hypnoseakademiets notatbok (100 sider) 

Norge trenger uten tvil flere faglig dyktige og kvalifiserte hypnoterapeuter. Nå har du sjansen til å utdanne deg som godkjent hypnoterapeut med landets ledende aktør på slik utdanning.

Vi har hatt fulltegnede klasser i 14 år på rad, så vær tidlig ute slik at du ikke går glipp av denne sjansen. Er det din tur i år? Datoer for de ulike samlingene finner du på påmeldingssiden.

Vår utdanning har vært godkjent av Helsedirektoratet siden 2012. I tillegg har den vært godkjent av American Board of Hypnotherapy siden 2006. Gjennom vår lange fartstid har både leger, psykologer, tannleger, lærere, næringslivsledere, sykepleiere og mange, mange personer fra flere ulike yrker gjennomført vår utdanning.

Studiets oppbygging

Utdanningen består av i alt 6 moduler + webinarer mellom samlingene – og avsluttes med en skriftlig 3-timers eksamen. Datoer for de ulike samlingene finner du på påmeldingssiden.

Etter fullført program kan du praktisere som både hypnoterapeut og EFT terapeut. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Etter endt utdanning kan du bygge på med et eget Masterprogram eller med spesialkurs innenfor spesifikke områder.

Hvordan vårt ubevisste sinn virker står meget sentralt i utdanningen. Denne kunnskapen er, ifølge Ronny Hansen (hovedlærer på utdanningen), det viktigste vi kan ha kunnskaper om. Kunnskapen kan du benytte både som terapeut og/eller til personlig utvikling.

Hypnoterapi er et meget kraftig verktøy for å hjelpe mennesker til å oppnå ønskede endringer i livet. Det er vårt ubevisste sinn som blokkerer for endringer vi ikke klarer å oppnå. Har du kunnskap om hvordan vårt ubevisste sinn virker, vil du enklere kunne «programmere» denne delen av sinnet til å ville det samme som fornuften din. Eksempler på dette er: Du vil ned i vekt, med får det ikke til – du ønsker å bli røykfri, men fortsetter likevel – du ønsker å kunne snakke foran en forsamling, men noe holder deg tilbake – du opplever angst, men vet at det det ikke er noe grunnlag for angsten – osv. Listen er lang og vårt ubevisste sinn må læres det som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle for at sinnet skal gi slipp på tilstanden/problemet.

1. semester

Forelesere: Ronny Hansen, Dr. med. Holger Ahlsdorff, Andrew Newton

Samling 1

Allerede her får du inngående kunnskaper om hvordan vårt ubevisste sinn virker, og hvordan hypnoterapi gjennomføres.

Samlingen består av forelesninger, demonstrasjoner og praksis.

Du vil allerede i denne samlingen få praktisere hypnoterapi på dine medstudenter.

Samling 2
(online)

På denne samlingen bygges det videre på det du lærte på samling 1. I tillegg ser vi nærmere på språkbruk og ulike måter å påvirke sinnet på. Fredagen på denne samlingen vil i sin helhet være dedikert EFT nivå 1.

Etter denne samlingen vil du kunne ta imot dine første pasienter på røykeslutt.

Samling 3

I modul 3 av utdanningen får vi besøk av gjesteforeleser Andrew Newton, en av verdens fremste og mest erfarne hypnoterapeuter. Og legen Holger Ahlsdorff, som har mange års klinisk erfaring med hypnoterapi.

I denne modulen lærer du teknikker for ulike behandlinger – bl.a. smertehåndtering og fobier. Her får du muligheten til å lytte og lære av Paul McKennas lærer. Du lærer bl.a. å anvende metaforer og selvhynose.

Faginnhold 1. semester

Etikk
Etikk går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Nyere forskning viser at forholdet mellom terapeut og pasient er meget viktig for utfallet av terapien. Kursdeltakerne vil her lære om ulike fagetiske problemstillinger, samt sammenhengen mellom faglige, etiske og juridiske vurderinger.

Evidensbasert klinisk hypnose
Du vil få en innføring og oppsummering av historien til klinisk hypnose og emosjonelle frigjøringsteknikker, samt forskningen som er gjort på disse områdene. Ettersom Hypnoseakademiet ser verdien av evidensbasert praksis, vil du også lære hva evidensbasert praksis innebærer. Du vil i tillegg bli opplært i vitenskapelig tenking slik at du selv kan vurdere og holde deg oppdatert innen forskning.

Induksjoner/fordypning
Dette er det vi begynner selve hypnosedelen med, vi induserer transe. På denne måten gjør vi pasienten mer mottakelig for terapien. I løpet av grunnutdanning vil du lære flere ulike typer induksjoner/fordypninger

Placebo
Vi går grundig gjennom effekten av placebo, forskningen på denne effekten og hvordan dette utnyttes optimalt for å hjelpe pasienten til enda bedre utbytte av terapien.

Biologi ved endringsprosesser
Hva må skje i vår kropp/hjerne for at vi skal oppnå endringer vi ikke får til på egenhånd. Hva skal til for å lære vårt sinn emosjonelt hvordan vi ønsker at vår pasients fremtid skal være? Hvordan kan vi endre pasientens sinn og nevrologi til å passe med den fremtidige virkeligheten han/hun ønsker? Forskning på sammenhengen mellom kropp og sinn vil vektlegges her.

Rollen som terapeut
Senere forskning konkluderer med at forholdet mellom terapeut og pasient er viktigere enn man tidligere antok. Vi tar for oss forskjellige sider av terapeutrollen og anbefaler hva man kan, og bør gjøre for å fylle rollen på best mulig måte. Slik vil mulighetene øke for å oppnå det klienten og terapeuten ønsker med terapien. Studier av den terapeutiske alliansen vil være sentralt her.

Rapport
En god rapport vil i mange tilfeller være avgjørende for at pasienten skal ha tillit til deg som terapeut. Som en del av grunnutdanningen lærer du hvordan du bygger opp en god rapport.

Psykologisk reversering
Alle mennesker er fra tid til annen psykologisk reversert. Dette innebærer at mentale behandlingsmetoder vil ha liten eller ingen utbytte. For å få disse til å virke må vi derfor «rydde vekk» den psykologiske reverseringen. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære hvordan man gjør dette.

Effektivt språkbruk
Ettersom vårt ubevisste sinn, som ikke styres av fornuft eller logikk, kan oppfatte virkeligheten annerledes enn vårt bevisste sinn (fornuften), er språkbruk et viktig element. For å oppnå ønskede endringer gjennom hypnoterapi må vi oppnå kontakt med det ubevisste sinnet – riktig språkbruk er et av virkemidlene for å oppnå dette.

EFT nivå 1
EFT er verdens meste utbredte energipsykologiske terapiform. Alt handler til syvende og sist om energi. Ved å gjenopprette normal energi-sirkulasjon i kroppen kan fobier, diverse angst og mye annet reduseres/fjernes. Vi kan oppnå bedre selvtillit, et mer balansert forhold til våre omgivelser, takle stress på en betydelig bedre måte – og mye, mye annet.

2. semester

Forelesere: Ronny Hansen, Tania Prince, Jan Erik Kataja Eriksen, Liv Solfrid Endal

Samling 4

Denne helgen løftes din EFT kompetanse opp til et nytt nivå. Du er i stand til å hjelpe mennesker med mange ulike problemer/utfordringer når du har EFT nivå 2 bak deg.

Når du har gjennomført denne helgen (med bestått eksamen på samling 6) kan du praktisere som EFT terapeut.

Samling 5

Denne helgen skal du jobbe med reelle pasienter. Du går gjennom inntaksprosessen og kartlegging.
 
Du benytter teknikker/tilnærminger du har lært for å gjennomføre selve behandlingen for det pasienten har kommet for å få hjelp til. Med slik praksis bak deg får du den nødvendige tryggheten du trenger når du skal ta imot dine første pasienter.

Samling 6
(online)

Fredagen på modul 6 er i sin helhet dedikert til hypnoterapi og vektreduksjon. Ulike tilnærminger gjennomgås i forhold til hvordan vektrelaterte utfordringer kan behandles.

Kurset avsluttes med verdifull og nyttig repetisjon.

På søndag er det en 3 timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som gjennomføres på vår nye e-læringsportal. Med bestått eksamen er du hypnoterapeut og EFT terapeut.

Faginnhold 2. semester

Selvhypnose
Du vil som en del av grunnutdanningen få opplæring i en effektiv teknikk for selvhypnose. Denne kan du benytte selv for egen utvikling eller lære videre til dine klienter.

Suggesjoner
Suggesjoner benyttes for å oppnå endringer i den ubevisste delen av sinnet. Det finnes mange forskjellige suggesjoner, vi lærer deg disse og gir deg kunnskap om hvilke du skal bruke i ulike sammenhenger.
Hvordan kan vi bruke hypnoterapi for å styrke vårt immunforsvar
Dette er naturligvis interessant for både terapeut og klient. Hvordan kan vi benytte hypnoterapi til å opprettholde homeostase. Vi ser nærmere på dette, som er et godt eksempel på «mind over matter». Forskning på sammenhengen mellom kropp og sinn vil også vektlegges her.

Metaforer/analogier
Dette er fantastiske måter å få det ubevisste sinnet til å forstå ting på en ny måte, eller til å «gå forbi» ubevisst, eller bevisst, motstand og ta til seg ny læring.

Reframing (se ting i nytt lys)
Enhver dyktig terapeut har evnen til å gi klientene sine aha-opplevelser. Dette gjøres gjennom å få klienten til å se ting i et nytt lys. På denne måten hjelper terapeuten klienten til å ta styring over sitt emosjonelle kontrollpanel og derigjennom løsrive klienten fra rigide, negative tankemønstre. Først da kan nye, fleksible holdninger etableres.

Hvordan etablere og drive en vellykket praksis
I tillegg til at vi lærer bort kunnskapen om hvordan du blir en dyktig terapeut, hjelper vi deg også med hvordan du skal etablere din egen praksis. Temaer her vil være drift av praksisen, markedsføring for å få klienter m.m.

EFT (Emotional Freedom Techniques) nivå 2
Årsaken til at vi inkluderer EFT nivå 2 i vår utdanning er fordi vi vet av lang erfaring at en hypnoterapeut som behersker begge disse terapiformene (hypnoterapi og EFT) ofte oppnår enda bedre resultater med sine pasienter (eller på seg selv), i tillegg til å kunne jobbe med enda flere ulike problemstillinger.
Med EFT nivå 2 bak deg, kan du praktisere som EFT terapeut, i tillegg til hypnoterapeut (naturligvis med bestått eksamen). Det kan benyttes på utrolig mange ulike utfordringer.

Mer om smertebehandling
På dette semesteret går vi mer inn i smerteproblematikken. Vi ser bl.a. på sammenhengen mellom kropp og sinn. Kan mentale tilstander forårsake smerter? Kan vi tenke på oss smerter? Hypnose og EFT i medisinsk behandling av smerter.

Finne årsaken til problemet/identifisering av problemet
Det gir ofte bedre, og raskere, resultater dersom vi kjenner til den opprinnelige årsaken til problemet. Noen ganger er det virkelig problemet/årsaken skjult, og befinner seg under (lag av) andre problemer.

Online behandling
Det er mulig å gjennomføre behandling online. Dermed kan du ta imot pasienter som er bosatt i andre deler av landet. Faktisk i andre land også. Det er imidlertid noen viktige aspekter å ta hensyn til dersom vi velger å utføre behandling over nett.

Hva du lærer

Dette er noe av det du kan behandle deg selv eller dine pasienter med:

 • Vektreduksjon. Denne modulen er såpass omfattende at du får eget separat kursbevis.
 • Smertelindring
 • Røykeslutt. Her benyttes behandlingsmetoden VitaKoden – kursholder Ronny Hansen har gitt ut boken “Røykfri NÅ!” som beskriver denne tilnærmingen til å være varig røykfri. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære en fullstendig ferdig mal for hvordan dette utføres, til bruk for egne klienter. Denne modulen inkluderer også et separat kursbevis.
 • Frykt og fobier
 • Bedre selvtillit
 • Stressmestring
 • Bekymring/angst
 • Smertehåndtering
 • Depresjon
 • Søvnmestring
 • Allergier
 • Post Traumatisk Stress Syndrom
 • Personlig utvikling
 • Traumatiske opplevelser
 • Avhengighetsmønstre
 • og mye annet.