1 of 2

Samling 4 – S – EFT nivå 2

Oppsummering / Mer om utforskende EFT / The Movie Technique

Oppsummering

Håndtering av uforutsette emosjonelle reaksjoner

Tearless Trauma Technique

Avslutning / “Jeg vil tjene ….. pr. år”