1 of 2

Samling 4 – EFT nivå 2 – Presentasjoner

Innledning

Tilbakemeldingsmodell


Problemets struktur


Filmteknikken / The Movie Technique


Aspekter i EFT


Arbeide med fysiske problemer


Håndtering av uforutsette (intense) følelser

Utforskende EFT