Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon, norsk

Tilleggsdokumentasjon: Bruk av metaforer

Tilleggsdokumentasjon: Solution Focused Therapy

Solution Focused therapy: Memory Joggers