KAPITTEL 4 – ØVELSE GJØR MESTER Copy Copy

Det er viktig at du er fortrolig med hvordan du skal gjennomføre en (eller flere) runde med EFT. Som nybegynner føler du antageligvis fremdeles at dette er nytt, og du er usikker på hva du skal si. La oss derfor gå gjennom noen eksempler, slik at du får mer trening i å formulere hensiktsmessige affirmasjoner, og en bedre forståelse for hva du skal si ved påminningsfrasene når du går gjennom punktene i sekvensen.

Referanser