KAPITTEL 1 – Hva er EFT? Copy Copy

Emosjonelle frigjøringsteknikker er en terapeutisk metode innen tankefeltterapi, hvilket er en form for energipsykologi. EFT ble utviklet av Gary Craig og ble først introdusert til offentligheten i 1995. Siden den gang har metoden blitt tatt i bruk av både privatpersoner, lærere, leger, psykologer, terapeuter …

Metoden bygger på teorien om at alle negative følelser er forårsaket av en eller flere forstyrrelser i kroppens energisystem. Kort fortalt utføres EFT ved at en fokuserer på det problemet/plagen man har, enten ved å tenke på det eller snakke om det, samtidig som en selv eller en annen banker lett på ulike akupunkturpunkter på kroppen. På denne måten fjerner man forstyrrelsen og gjenoppretter balansen i flyten av energi gjennom kroppen – energi som har en forbindelse til det som akkurat da jobber med. Når denne forstyrrelsen i kroppens energisystem er borte, kan en oppleve at emosjonelle og fysiske plager også opphører.

Hva kan EFT brukes til?

EFT kan brukes til svært mange ulike problemer/utfordringer. Her er noen eksempler:

 • frykt og fobier
 • eksamensstress/frykt
 • ensomhet
 • prestasjonsforbedring
 • talefrykt
 • neglebiting
 • sinnemestring
 • traumatiske minner / opplevelser (men ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • bekymring
 • allergier (noen allergier er faktisk mentalt forankret)
 • negative tankemønstre
 • stress
 • depresjon/angst (igjen – ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • sorg/tap
 • avhengighet (ikke rus)
 • dårlig selvbilde
 • søtsug
 • fysiske plager/smertelindring (men husk at smerte er et signal fra kroppen om at noe er galt, og må derfor utredes før du forsøker å fjerne den)
 • spiseuvaner
 • vektutfordringer (dette er ofte et sammensatt tema, og EFT for ALLE kan være for liten bakgrunn til at du klarer å gjøre noe med det)
 • og mye annet

Emosjonell frihet

Ifølge Gary Craig, handler emosjonell frihet om friheten til «å blomstre og heve deg over de bortgjemte hindringene som hindrer deg i å yte optimalt». EFT har til hensikt å gi deg emosjonell frihet negative følelser, deriblant friheten fra flere år med dårlig selvfølelse, sorg over tap i livet, vonde minner om traumatiske livshendelser og bekymringer.

Negative følelser er ikke negative i seg selv. De har alle en funksjon og et mål om å fortelle deg at noe er galt, enten mentalt eller fysisk. En måte å se det på er å tolke negative følelser som en læremester – en læremester som forsøker å veilede deg i riktig retning. De skadelige effektene av negative følelser, oppstår imidlertid når vi ikke vet hvordan vi skal håndtere disse følelsene. Som mennesker kan vi for eksempel ha en tendens til å tviholde på negative følelser, både bevisst og ubevisst. I stedet for å lytte til hva de prøver å fortelle oss – lære – og foreta en endring, kan vi fort ende opp med å holde fast ved og til og med fôre negative følelser. Det er i slike tilfeller negative følelser blir et problem, ettersom de saboterer mer enn de hjelper. EFT er en god metode å frigjøre oss fra disse negative sirklene og følelsene som ikke lenger tjener oss.

Grunnerklæringen

Grunnerklæringen i EFT er:

«Årsaken til alle negative følelser skyldes en forstyrrelse i kroppens energisystem».

(Rancour, 2017 – Oversatt av Thea Jordan) EFT er basert på premisset om at årsaken til alle emosjonelle og fysiske lidelser er en forstyrrelse i kroppens energisystem. Det betyr at et stressende minne av en hendelse ikke er triggeren til individets smerte. I stedet er det slik at det stressende minnet blir en forstyrrelse i kroppens energisystem, og det er denne forstyrrelsen som forårsaker symptomet eller tilstanden (f.eks. den negative følelse). Dette forklarer hvorfor en enhetlig teknikk, EFT, kan brukes på så mange forskjellige problemer – fordi alle problemene er et resultat av energiforstyrrelse i systemet, og intervensjonen er designet til å frigjøre disse forstyrrelsene.

For å oppnå emosjonell frihet – er det viktig å fjerne roten av problemet. Skal en for eksempel fjerne ugress i en hage, hjelper det ikke å kutte av toppen av ugresset. Da vil ugresset vokse ut igjen. Fjerner vi derimot roten, vil ugresset forbli borte. Det samme gjelder emosjonelle og fysiske plager. I EFT er roten til negative følelser en forstyrrelse eller blokkering av flyten av energi i kroppen. EFT er designet til å fjerne slike energiske forstyrrelser. En kan derfor beskrive EFT som en utmerket selvhjelpsteknikk – mestringsstrategi – til å fjerne roten av problemet.

100% overhaling

En av forskjellene på EFT og TFT er at når vi bruker EFT banker vi på “alle” punktene. Når vi bruker EFT benytter vi i dette kurset 8 punkter (senere kommer det flere punkter). Den opprinnelige bruken av TFT benyttet typisk 3-4 punkter, avhengig av hva problemet er.

EFT har her to fordeler.

 1. Dersom vi skal jobbe med ulike problemer er det enklere å bruke EFT – fordi du slipper huske på hvilke punkter som gjelder for fobi, for traume, allergi, angst eller andre utfordringer du ønsker å jobbe med. Du bruker alle punktene hele tiden.
 2. Noen ganger viser det seg at årsaken til et problem ikke er det vi tror. Det kan være sekundære gevinst(er) involvert i ditt problem. Det kan hende at problemet du har ikke har den opprinnelsen du tror det er. Rett og slett at årsaken kommer som en konsekvens av et annet problem du har, men som du kanskje ikke engang er klar over. Og dermed treffer du dårlig hvis du banke på punkter knyttet til “problem”, mens årsaken til det du ønsker å jobbe med har en annen opprinnelse.

EFT benytter det vi kan kalle for “full overhaling”. Altså vi benytter i de aller fleste tilfeller alle punktene. Selv om vi bruker alle punktene er EFT en rask tilnærming. Å banke en runde gjennom alle punktene tar 1-2 minutter. Dermed ser du at det er unødvendig å ha fokus på å finne ut hvilke punkter man skal banke på, bare for å spare noen sekunder. Du må dessuten lære en spesiell teknikk dersom du skal finne ut hvilke punkter som skal brukes. En teknikk som for mange kan virke litt komplisert.

Altså – EFT er meget enkelt å lære. Men det krever naturligvis mer kunnskap enn det du lærer på dette grunnkurset, og en god del erfaring dersom det skal brukes på mer kompliserte utfordringer.

Referanser