Case Carmen

(gjengitt med tillatelse fra Michael Yapko, fra boken: Essentials of Hypnosis)

Bakgrunn

Skript