Current Status
Not Enrolled
Price
kr 990,00
Get Started

Du er ikke påmeldt dette kurset.

Introduksjon 

Velkommen til EFT for KLIENTER. Dette er et kort innføringskurs i emosjonelle frigjøringsteknikker (EFT), hvilket er et fantastisk nyttig verktøy som bør finnes i alle medisinskap rundt i norske hjem. Som din behandler kanskje har fortalt, er EFT en enkel metode, som kan brukes til raskt å fjerne eller lindre en rekke emosjonelle og fysiske plager. Fordelene med EFT er at det er en rask metode å lære, som du kan bruke for å hjelpe både deg selv og andre. 

I 2005 hadde Ronny Hansen en diskusjon med EFTs grunnlegger Gary Craig om et grunnleggende kurs i EFT – et kurs som burde tas av så mange voksne mennesker som mulig. Begge var enige i at dette var en glimrende tanke, sett i lys av det man kan oppnå med EFT, selv med kun grunnleggende kunnskaper, og hvor enkelt det er å komme i gang. 

Dette  kurset er et direkte resultat av denne samtalen, og er utformet gjennom et samarbeid mellom Ronny Hansen og Thea Jordan. 

Metoden har foreløpig så godt som ingen rapporterte bivirkninger (Church & Feinstein, 2013; Rancour, 2017; Feinstein, 2019). Det verste som kan skje er stort sett at ingenting skjer. Vær imidlertid oppmerksom på at du som privatperson, med liten erfaring, ikke bør gå løs på mer omfattende problemstillinger, som eksempelvis tøffere traumatiske opplevelser fra fortiden. Selv om studier foreløpig rapporterer så godt som ingen negative bivirkninger, vil vi understreke at alle mennesker er forskjellige. Det betyr at hvordan vi responderer på EFT kan være ulikt fra person til person, ettersom vi alle bærer med oss vår unike livsbagasje, genetikk og personlighet. Om du eller den du ønsker å hjelper har en medisinsk eller psykiatrisk diagnose, eller omfattende fysiske/psykiske problemer, bør du eller den det gjelder oppsøke profesjonell hjelp. Er du i tvil bør du rådføre deg med fastlegen din.  

EFT kalles ofte for psykologisk akupunktur, fordi det bygger på det samme teoretiske grunnlaget som kinesisk akupunktur – kunnskaper om kroppens energibaner.

EFT kan brukes av mennesker i ALLE aldre, og har også vist seg å fungere godt som mental førstehjelp for barn. Metoden kan benyttes både individuelt, sammen i grupper, i fysisk tilstede og over nett. 

Dette kurset passer for ALLE som ønsker å bruke EFT i en privat sammenheng. Kurset vil gjøre deg i stand til å anvende EFT både for å hjelpe deg selv og dine nærmeste. Ønsker du å bli godkjent EFT-terapeut, eller å bruke det i klinisk praksis for mer omfattende problemer enn beskrevet i dette kurset, anbefales du å gå videre til EFT-nivå 2-3 og evt. spesialkurs. Selv om EFT er en enkel metode som kan brukes av alle, er det som tidligere nevnt viktig at vi ikke går steder hvor vi ikke hører hjemme. Med EFT kan vi ikke gi garantier eller påstander/lovnader om «helbredelse» fra sykdommer. EFT er heller ingen erstatning av medisinsk eller psykologisk behandling eller «kur» mot sykdom. Derimot kan EFT ansees som et godt supplement, spesielt på problemområder som tradisjonell kurativ behandling ikke eksisterer.  

I dette innføringskurset vil du lære følgende:

  • Hva som er kjernen i energipsykologiske tilnærminger (som f.eks. EFT)
  • Hvorfor energi er nyttig å adressere når vi skal oppnå ønskede endringer
  • Hvordan vi anvender EFT 
  • Hva du kan bruke EFT på etter dette innføringskurset

Kurset vil være under kontinuerlig oppdatering og finjustering, for å gjøre kursopplevelsen så optimal som mulig. Det vil blant annet legges til flere demonstrasjonsvideoer fortløpende. Vi vil gjerne høre hva din opplevelse med kurset er, slik at vi kan forbedre oss!