Current Status
Not Enrolled
Price
990
Get Started

Du er ikke påmeldt dette kurset.

Introduksjon 

Velkommen til EFT for ALLE. Dette er et kort innføringskurs i emosjonelle frigjøringsteknikker (EFT), hvilket er et fantastisk nyttig verktøy som bør finnes i alle medisinskap rundt i norske hjem. Kort fortalt er EFT en metode som kan brukes til raskt å fjerne eller lindre en rekke emosjonelle og fysiske plager. Fordelene med EFT er at det er en rask teknikk å lære, som du kan bruke for å hjelpe både deg selv og andre – og den kan anvendes på svært mange ulike utfordringer.

I 2005 hadde Ronny Hansen en diskusjon med EFTs grunnlegger Gary Craig om et grunnleggende kurs i EFT – et kurs som burde tas av så mange voksne mennesker som mulig. Begge var enige i at dette var en glimrende tanke, sett i lys av det man kan oppnå med EFT, selv med kun grunnleggende kunnskaper, og hvor enkelt det er å komme i gang. 

Dette  kurset er et direkte resultat av denne samtalen, og er utformet gjennom et samarbeid mellom Ronny Hansen og Thea Jordan. 

EFT har foreløpig så godt som ingen rapporterte bivirkninger (Church & Feinstein, 2013; Rancour, 2017; Feinstein, 2019). Det verste som kan skje er stort sett at ingenting skjer. Vær imidlertid oppmerksom på at du som privatperson, med liten erfaring, ikke bør gå løs på mer omfattende problemstillinger, som eksempelvis tøffere traumatiske opplevelser fra fortiden. Selv om studier foreløpig rapporterer så godt som ingen negative bivirkninger, vil vi understreke at alle mennesker er forskjellige. Det betyr at hvordan vi responderer på EFT kan være ulikt fra person til person, ettersom vi alle bærer med oss en unik livsbagasje, genetikk og personlighet. Om du eller den du ønsker å hjelper har en medisinsk eller psykiatrisk diagnose, eller omfattende fysiske/psykiske problemer, bør du eller den det gjelder oppsøke profesjonell hjelp. Er du i tvil bør du rådføre deg med fastlegen din.  

EFT kalles ofte for psykologisk eller emosjonell akupunktur, fordi det bygger på det samme teoretiske grunnlaget som kinesisk akupunktur – kunnskaper om kroppens energibaner.

EFT kan brukes av mennesker i ALLE aldre, og har også vist seg å fungere godt som mental førstehjelp for barn. Metoden kan benyttes både individuelt, sammen i grupper, i fysisk tilstede og over nett. 

Dette kurset passer for ALLE som ønsker å bruke EFT i en privat sammenheng. Kurset vil gjøre deg i stand til å anvende EFT både for å hjelpe deg selv og dine nærmeste. Ønsker du å bli godkjent EFT-terapeut, eller å bruke det i klinisk praksis for mer omfattende problemer enn beskrevet i dette kurset, anbefales du å gå videre til EFT-nivå 2-3 og evt. spesialkurs. Selv om EFT er en enkel metode som kan brukes av alle, er det som tidligere nevnt viktig at vi ikke går steder hvor vi ikke hører hjemme. Med EFT kan vi ikke gi garantier eller påstander/lovnader om «helbredelse» fra sykdommer. EFT er heller ingen erstatning av medisinsk eller psykologisk behandling eller «kur» mot sykdom. Derimot kan EFT ansees som et godt supplement, spesielt på problemområder som tradisjonell kurativ behandling ikke eksisterer.  

I dette innføringskurset vil du lære følgende:

  • Hva som er kjernen i energipsykologiske tilnærminger (som f.eks. EFT)
  • Hvorfor energi er nyttig å adressere når vi skal oppnå ønskede endringer
  • Hvordan vi anvender EFT 
  • Hva du kan bruke EFT på etter dette innføringskurset
«Jeg anbefaler absolutt kurset. Synes det var veldig seriøst og lærerikt. Jeg er sikker på at nybegynnere vil lære mye her.»
Sigrid Høston Bråten

Kurset vil være under kontinuerlig oppdatering og finjustering, for å gjøre kursopplevelsen så optimal som mulig. Det vil blant annet legges til flere demonstrasjonsvideoer. Vi vil gjerne høre hva din opplevelse med kurset er, slik at vi kan forbedre oss!

Ansvarsfraskrivelse

Selv om det har blitt rapportert at EFT, emosjonelle frigjøringsteknikker har vært svært effektivt når det gjelder en rekke ulike problemer, må metoden i dag vurderes som under eksperimentell utvikling. Forfatterne av dette kurset kan derfor ikke garantere at teknikkene og utførelsen av disse, slik de er beskrevet i EFT for ALLE, vil være effektive og anvendelige. Forfatterne ønsker heller ikke å garantere eller representere kursets innhold på en måte som gir lovnader om at din eller andres helse vil forbedres som et resultat av å ha praktisert øvelsene og ideene som presenteres.

Innholdet som presenteres i dette kurset er til dels forfatternes egne perspektiver og meninger, basert på egen erfaring,. Det er ikke beskrivelser av en medisinsk lege for behandling av mentale eller fysiske problemer, og har dermed ikke til hensikt å erstatte profesjonell medisinsk behandling/rådgivning. Forfatternes intensjon er kun å tilby informasjon av en generell natur for å hjelpe deg i din søken etter velvære. Råd fra et kompetent og profesjonelt helsepersonell bør alltid oppsøkes. Du tar derfor fullstendig ansvar for ansvar for resultatene, skader eller andre mulige problemer som måtte oppstå som et resultat av at du har praktisert teknikkene som foreslås i dette nettkurset. Forfatterne er på ingen måte ansvarlig for de konsekvensene som kan oppstå etter å ha prøvd ideene i dette kurset. Du anerkjenner også at du ikke har en mental eller fysisk sykdom, som du muligens kan forverre ved å praktisere teknikkene beskrevet i denne boken. Denne nettkurset er kun for utdanningsrelaterte formål.

Opphavsrett © av Ronny Hansen og Thea Jordan

De moralske rettighetene til forfatterne har blitt hevdet.

Alle rettigheter til materialet som er laget til dette nettkurset, er inkludert, men ikke begrenset til sine rettigheter som eiere av opphavsretten til deler som er brukt og som er reservert av flere forfattere over hele verden. Tillatelse gis ikke for kommersiell bruk eller salg av dette materialet. Ingen av delene av materiale i dette nettkurset –  “EFT for ALLE” – kan under noen omstendigheter kopieres, lastes ned, lagres i et gjenfinningssystem, overføres, brukes eller spres videre på noen som helst måte for et privat, offentlig eller kommersielt formål, bortsett fra “rettferdig bruk” som korte sitater nedfelt i artikler og anmeldelser, uten skriftlig forhåndstillatelse fra forfatterne.