Current Status
Not Enrolled
Price
5.200-5.900
Get Started

Kursholder: Jill Wooton
Forkunnskaper: Grunnutdanning i hypnoterapi (G1) eller tilsvarende kunnskap. Grunnleggende engelskferdigheter er en fordel.

Neste kurs Online live:

10-12 juni 2022

Jills Woottons unike kurs er skapt for å løfte dine grunnleggende hypnoterapeutiske ferdigheter til et mer avansert nivå. Dette inkluderer blant annet økt profesjonell selvsikkerhet, tilfredshet blant klienter og flere referanser.  

Du vil bli i stand til å bruke avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter og frigjøre deg fullstendig fra skripter. Du vil i tillegg opparbeide deg løsningsfokuserte rådgivningsferdigheter, hvilket ansees som den mest effektive måten å kommunisere på for å hjelpe klienter med å endre sitt perspektiv.   

A4 Avansert Hypnoterapi med Jill, består av en kombinasjon av to av hennes mest populære kurs. Du vil motta kursmaterialet i sin originale form, samt oversettelse til norsk. Det vil i tillegg bli arrangert et gratis oppfølgingsseminar live med Jill, 3 uker etter kurset. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og få veiledning.

Avansert hypnose 

Milton Eriksons avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter innebærer at du vil oppnå bedre rapport, samt skreddersy hver terapeutisk seanse til hver individuelle klient. Når du bruker avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter, vil du bli i stand til å hjelpe klienter med hvilket som helst problem, uansett hva deres utfordringer og livshistorie er. Etter kurset vil du aldri tvile på hva du bør si. Du vil lære hvordan du kan bruke klienters unike egenskaper til selv å hjelpe dem med å oppnå en effektfull hypnotisk tilstand og helbredes.  

Du vil i tillegg lære

 • … deg å jobbe enkelt uten skript 
 • … effektive hypnoterapeutiske språkferdigheter 
 • … flere hypnoterapeutiske teknikker for å skape positive endringer 
 • … å bruke kraften av REM-tilstanden (rask øyebevegelse) for å hjelpe klienter med å oppnå dypere transe 
 • … selvhypnose 
 • … å forstå menneskers grunnleggende behov – en guide til å bli et lykkelig menneske  

Løsningsfokusert terapi

Hva er løsningsfokusert terapi?
Løsningsfokusert korttidsterapi fokuserer på en foretrukket fremtid i stedet for problemet. Det er en målorientert og praktisk terapiform som anerkjenner og identifiserer klientens egne ressurser og styrker, samt hvordan disse bidrar til løsningen. Du oppmuntres til å snakke om tidligere opplevelser, slik at du kan skape veien videre, med vekt på klientens ferdigheter og ressurser.  

Løsningsfokuserte ferdigheter hjelper deg med å unngå og bli fastlåst i all informasjonen klienten kommer med. Å utforske alle detaljene for å finne en løsning, kan føles ut som å vasse gjennom sirup. Seanser kan bli overveldende og frustrerende for klientene, og det er lett å føle at man er fastlåst. Hvis du noen gang har opplevd at du og klienten går rundt grøten og at du kjenner deg utmattet etter en terapitime, så er løsningsfokuserte terapeutiske ferdigheter kanskje svaret.  

Du vil lære å

 • … stille spørsmål som initierer forventninger om positive endringer 
 • … hjelpe klienten med å gå inn i totalt våken hypnose for endring under samtaler 
 • … sette mål for å skape en klar og gjensidig retning for terapi 
 • … se etter mønstre fremfor detaljer: hvordan unngå å bli sug inn i en klients negative holdning  
 • … oppdage og nyttiggjøre klientens indre ressurser og kompetanse 
 • … lære manglende ferdigheter for å fremme bedring 
 • … bruke skalering for å tydeliggjøre og identifisere mål, samt redusere emosjonell aktivering 

Utvikle ferdigheter for å

 • … endre begrensende merkelapper 
 • … reframe uhensiktsmessige tanker 
 • … hjelpe klienten din med å få et klart perspektiv  
 • … utvikle oppgaver som fremme videre forandring utenfor terapirommet 
 • … styre den terapeutiske intervensjonen mot klientens mål 
 • … separere fakta fra fantasi

BONUS 1: 

Du får tilgang til videoer hvor Jill demonstrerer de ulike teknikkene: 

BONUS 2: 

Du får tilgang til en del ekstra skript, selv om kurset lærer deg strategier for å bruke hypnoterapi uten bruk av skript 

BONUS 3: 

Du får tilgang til lydfiler som bl.a. forklarer om hypnotisk språkbruk. Og du kan laste ned diverse personlige lydfiler som vil hjelpe deg å slappe av, og styrke ditt immunforsvar  

BONUS 4: 

Webinar ca. 3 uker kurset, hvor du kan stille spørsmål om kursets innhold, evt. de erfaringer du har gjort.